Güvenlik Yönetim Sistemi

Güvenlik organizasyonunda ihtiyaç duyulabilecek tüm yasal düzenlemeleri ve talimatları içeren Güvenlik Yönetim Sistemi ile şirketlere operasyon sırasında gerekli tüm yönlendirmeleri kapsayan özel bir kılavuz ve yol haritası oluşturmak mümkün.

Securitas Güvenlik Yönetimi Sistemi, güvenlik planlamalarında özellikle farklı segment ve iş kollarında birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren firmalar için hizmet standardizasyonu, maliyet ve güvenli çalışma ortamı yaratılmasında büyük avantajlar sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede özel güvenlik hizmeti almak isteyen şirketlerde verimli, sürdürülebilir ve tek elden yönetim mümkün oluyor.

Güvenlik Yönetim Sistemi Neleri Kapsıyor?

Güvenlik Yönetim Sistemi’nin ilk dayanağını ilgili kanun ve yönetmelikler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası standartlarda göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda Güvenlik Yönetim Sistemi’nin içeriğinde;

  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu uygulamaları
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları
  • Standartlar
  • Güvenlik uygulamaları
  • Acil Durum Yönetim Planı
  • KVKK kapsamında alınacak önlemler

yer alıyor. 

Ayrıca raporlama, denetimler ve ihtiyaca özel eğitimler de gerçekleştiriliyor.

Özel Güvenlik Firması Seçiminde Önemli Bir Kriter

Şirket yönetim politikası ile uyumlu, yasal, finansal, şirket etiği ve operasyonel gereklilikleri karşılayan bir Güvenlik Yönetimi Sistemi organizasyonun güvenlik risklerini en aza indirirmede ve operasyonel verimliliğini artırmada önemli bir araç olacaktır.

Bu nedenle seçeceğiniz özel güvenlik firması da bu standartları karşıladığı oranda başarılı bir süreç yöneterek, işletmenize katkı sağlayabilir. 

Securitas'ın özel güvenlik sektörüne kazandırdığı bu uygulama ile şirketlerin tüm güvenlik süreçlerini, kanunlar ve prosedürlerle destekleyen detaylı bir plan haline getirmek mümkün.

Özel güvenlik hizmetinin temellerini oluşturan bu plan, aynı zamanda belirli aralıklarla güncelleniyor, eğitimler ile destekleniyor.

Acil Durum Eylem Planı oluşturarak, olası kriz durumlarında yapılması gerekenler detaylandırılıyor. Bu sayede özel güvenlik firması seçiminde önemli bir kriter olan iş ortaklarına her zaman kaliteli ve sürdürülebilir hizmet vermek garanti altına alınıyor.

Güvenlik Metodolojisi ve Özel Güvenlik Sektörü İçerisindeki Yeri

Securitas’ın global bilgi yerel uzmanlığı ile sektörlere özel planlanan Securitas Güvenlik Metodoloji ile işe başlanan bu süreç, Güvenlik Yönetimi Sistemi ile bir adım öteye taşınıyor.

Müşteri ve fayda odaklı ortaya çıkarılan ve Securitas Güvenlik Metodolojisi ile hayata geçirilen senaryolar, ihtiyaç sahibi işletmenin temel yapı taşlarını, organizasyon yapısını ve fiziksel koşullarını detaylı olarak analiz ediyor. Zahmetli ve karmaşık bir sistem kurulumunu, kişiselleştirilmiş bir güvenlik deneyimi haline dönüştüren bu sistem, aynı zamanda verilen eğitimlerle güvenlik personelini devamlı olarak destekliyor.