Türkiye’nin Yenilenebilir Enerjisine Temenni

Anıl AKALIN - Enerji Segment Lideri

Anıl Akalın  - Türkiye'nin Yenilenebilir Enerjisine TemenniTürkiye’de ve dünyada enerji ve enerji arz güvenliği en çok önemsenen ve yaşamın devamı için gerekli temel sektörlerin en başında yer almakta. Bu konunun en önemli parçası ise iklim değişikliği  ve karbon emisyonunun ciddiyetle takibi ve azaltımı.

Dünya Enerji Konseyi, 2015 yılında sektörün meselelerini yayınladı.  Oluşturulan rapora göre, sektörde belirsizlik hakim.  Ülkelerin ajandasının en tepesinde enerji fiyatları yer alıyor. Fiyatlardaki belirsizliğin en önemli sebebi sektördeki Çin ve Avrupa’dan zayıf talep ile yüksek arz sonucu meydana geldiğini belirtiyorlar. 2009’dan bu yana konseyin gündeminde yer alan iklim değişikliği de enerji fiyatlarını ve dolayısıyla sektörü doğrudan etkiliyor. Enerji liderlerinin öncelikli aksiyon planlarında, enerji arz güvenliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler ve enerji sübvansiyonları sıralanabilir.

Enerji sektörünün makro ölçekteki konuları, şüphesiz yerel sektörler için ipucu veriyor.  Ancak Türkiye gibi ekonomik ve jeopolitik olarak önemli ülkelerde sektör için farklı konuları öncelikli olarak değerlendirmemiz mümkün. Türkiye’nin enerji gündemi, yeni yatırımların artırılmasıdır. Gelişen bir ekonomiye sahip Türkiye için asıl olan, en verimli şekilde enerjinin kullanılması ve üretim şekli seçimidir.   Bu sebepten her geçen gün yenilebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için teşvikler planlanmakta ve düzenlenmektedir.

Hidrolik, güneş, rüzgar ve jeotermalden enerji üretilmesi, yenilebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimi içerisindeki payının artırılması hedeflenmektedir.

2015 yılı verileri ile; Türkiye’nin enerji arz kapasitesi 72,486,4 MW seviyesine ulaşmış, ve bu arz kapasitesinin Güneş santrallerini payı 203MW olmuştur. Oranlar isek binde 3 mertebesindedir.

Rüzgarda ise. 2015 yılında RES kurulu gücü 4.365 MW ile GES kapasitesinin 20 katından fazla bir paya sahip noktaya gelmiştir.

Konunun önemini vurgulamak adına; bilinmelidir ki Türkiye’de enerji tüketimi her 10 yılda iki katına çıkmaktadır.    Enerji yatırım ihtiyacının önemi bu noktada Türkiye için en önemli konulardan biri olmaktadır.

Türkiye’nin Enerji Üretim kısa özetine göz atarsak: 1984 yılı itibarı ile başlamak üzere özel sektöre üretim ve işletim fırsatları sunulmaya başlanmıştır. 2000’li yıllarda en önemli adım ise; EPDK’nın kurulumu ve enerji piyasasının liberalleşme hedefi ile getirilen yasal düzenlemeler ve kurallar zinciri oluşturulmuştur. 2015 yılına kadar atılan adımlar ile mevcut santrallerin işletme devirleri, yeni üretim lisansları vb.) enerji üretim payı %50’nin üzerine çıkartılmış olup ve süratla bu oran artmaktadır.

Bu süreçte RES ve GES yatırımları en hızlı ilerleyen ve kapasiteleri, üretim oranları en hızlı yükselişte olan yatırım projeleri olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki her geçen gün artan arz ile üretim düşüklüğü bu hızın yetersizliğini ortaya koymaktadır. Aslında enerjisini üretime dönüştüremediğimiz, esen rüzgar ve ışıyan güneş kayıp ve ziyandır.

Yenilenebilir Enerji yatırımlarının gerçekleşme hızının düşüklüğü ve gecikme sebepleri hepimizin bildiği gibi bürokratik işlemler ve finansman kaynaklarına ulaşmanın erişmenin zorluğudur. Bu sorunlar aşıldığında dahi mevcut trafo kapasitelerinin yeterli olmayışı ve gerekli talebe yeterince cevap verememesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması için hızlı sonuç alacak araçları devreye sokulması en ivedi gerekliliktir.

Projelerinin hayata geçirilmesinde finansman kaynaklarını çoğaltılması için sermaye piyasası araçlarını geliştirmelidir.Ayrıca, Enerji yatırımları projelerinin çok daha çabuk gerçekleştirilebilmesi için bürokratik işlemler sadeleştirilmeli ve basitleştirilmelidir.

GES ve RES projelerinin beklide tamamı için finansmanına imkan verilerek  farklı finans kaynakları geliştirilebilir ve hatta  Hazine tarafından destek bile  yapılabilir. Türkiye enerji üretimi için hayli yeterli kaynağa sahiptir, yatırımcılar isteklidir, gelişen dünyada ve hızla yükselen tüketim ihtiyacına, dışa bağımlılığımızı en kısa sürede düşürerek yeni yatırımların önünün açılması temennisi ile…

Bize ulaşın
*
*
*
Verileriniz Nasıl İşlenir?

İş başvuruları için lütfen "Bize Ulaşın" alanlarında yer alan formları kullanınız. Bu alanlardan gönderilen iş başvuruları dikkate alınmayacaktır.