İşe Alım Süreci

Securitas, tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine olanak sağlayan, sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyondur.

Çalışanlarına saygın bir uluslararası şirket bünyesinde çalışmanın istikrarını ve güvenini sağlayan bir çalışma ortamı sunmayı amaçlar.

Securitas, işe alım süreçlerinde kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, pozisyon için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip, doğru pozisyona doğru adayları Securitas’a kazandırmayı hedefler.

Tüm istihdam süreçlerinde, işgücü ihtiyacının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması esastır. Pozisyon için uygun aday istihdam edilemediği takdirde dış ilan sürecine geçilir.

Pozisyona ilişkin İş Tanımlarında belirtilen yetkinlik ve kriterler doğrultusunda uygun adaylar belirlenir ve adaylar 3 aşamalı mülakat sürecine tabi tutulur. Mülakatlar birebir mülakat, grup mülakatı ve/veya grup tartışması olarak gerçekleştirilir.

Mülakat sürecinde pozisyonun gerekliliklerine göre, aşağıda belirtilen değerlendirme tekniklerinin tümü veya bir bölümü uygulanır.

  • Kişilik Envanteri
  • Psikometrik Test
  • Mesleki Sınav
  • Genel Yetenek Testi
  • Yabancı Dil Testi
  • Sürüş Teknikleri Testi
  • Pozisyonun gerekleri doğrultusunda, pozisyona özel olarak hazırlanmış uygulamalar (vaka çalışması, sunum)

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İK Koordinatörlüğü tarafından iş teklifi yapılır.

Mülakatlar sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları ileride oluşabilecek uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere aday veri tabanında saklanır. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir. 

Securitas Türkiye’ye katılmak için E-Başvuru Portalı'nı ziyaret edin!